Магазин за риболов

Carp Zoom

Carp Zoom е Унгарска марка за производство на различни видове стръв и рибарски принадлежности. 

Carp Zoom има група от ангажирани експерти в риболова и производството. Благодарение на техния ентусиазъм и усърдна работа фирмата може да предлага подобрена и по-широка гама от продукти. Фирмата отговаря с отлично качество на подхранки, дипове, пелети, протеинови топчета, изкуствена стръв, изкуствена царевица, аромати и добавки за захранки, както във затворени водоеми, така и в течащи води. 

Удовлетворението на нашите клиенти се основава на няколко теми, на които поставяме голям акцент:

- Избор на висококачествени съставки от собствени експерти с дългогодишен опит.

- Строг контрол на качеството на целия процес, от суровините до готовите продукти.

- Непрекъснато тестване при различни условия от нашите експерти от първия портотип до предлагането на продукта на пазара. 

- Най-съвремената производствена технология за осигуряване на постоянно високо качество.

- Опаковачни материали от високо качество, които гарантират свежест през целия срок на годност.